2017-10-05 11:02News

Finalisterna till Årets Modeexportpris utsedda

null

Utmärkelserna i Habit Modegalan föregås av ett omfattande juryarbete med ett 60-tal involverade. Varje jurygrupp består av representanter från Habit Sko&Mode samt experter från branschen. Logent är delaktiga i juryn till Årets Modeexportpris. Finalisterna är:

Icebug

Motivering: ”Genom driv, lagarbete, tydliga visioner och fortsatt fokus på produktutveckling har företaget skapat en stark försäljnings- och utvecklingskurva. Med en långsiktig tillväxtstrategi etablerar sig Icebug på marknad efter marknad som det självklara skosportmärket.”

Sandqvist

Motivering: ”Genom en långsiktig och tydlig exponeringsstrategi har varumärket haft en stark tillväxt från start där export utgör en betydande del av omsättningen. Med etablering av egen konceptbutik, shop-in-shop och fortsatt fokus på god service, engagerande kommunikation och hållbara och attraktiva produkter fortsätter Sandqvist att ta marknadsandelar världen över.”

Vagabond

Motivering: ”Ett företag med lång erfarenhet som arbetar fokuserat och framgångsrikt för en global tillväxt. Att konceptet, som utmärks med stark design och god kvalitet, är tillgängligt för en bred målgrupp resulterar i en export på över 70 procent av företagets omsättning.”

Vinnaren 2017 presenteras på Habit Modegala den 16 november på Berns salonger i Stockholm.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.