2018-12-12 15:16News

Logent ett av Nordens ledande Tullombud vill möjliggöra kortare ledtider vid gränsen mellan Sverige och Norge.

null

Logent Customs har under de senaste åren etablerats som ett av Nordens ledande Tullombud med verksamhet i Svinesund och Göteborg. Nu utökar vi vårt erbjudande med gränsetablering på E18.

Den 1a mars 2019 öppnar vi dörrarna för vårt nybyggda kontor Örje / Hån längs E18 mellan Stockholm & Oslo. Detta innebär att vi finns på plats lokalt för att ge era chaufförer personlig service och kan lösa alla eventuella avvikelser.

Logents tullverksamhet är en helhetsleverantör av alla typer av tulltjänster. Under det senaste året har vi även utvecklat vår IT plattform för att ge er som kund hög kvalité och en hög kostnadseffektivitet.

Ett Långsiktigt Samarbete

Vi på Logent tror på långsiktighet och att växa tillsammans med våra kunder. Därför har vi under de senaste åren investerat i vår verksamhet i ett nytt IT system, nya gränsetableringar och utvecklingsresurser i syfte att vara en långsiktig partner. Vår nya gränsetablering Örje / Hån möjliggör korta ledtider vid gränsen, en partner som löser alla eventuella avvikelser och en hög kostnadseffektivitet. Vi har likväl valt att investera i ett lunchrum för era chaufförer i vår nya lokal så de har plats att värma mat och ta en paus vid behov. Vi kommer ha öppet 06:00 – 22:30.

Henrik Hansson, Sales Manager: +46 (0) 72 001 4638, henrik.hansson@logent.se

För mer information om Logent: www.logent.se


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.