2018-10-02 10:19News

Logents logistikcenter i Hallsberg lockar fler internationella aktörer

null

Logistikföretagets logistikcenter i Hallsberg tilltalar internationella kunder, både från Asien och Europa. Under sommaren valde två underleverantörer till fordonsindustrin att starta samarbete med Logent.

– Jag tycker att de här kunderna är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vi erbjuder en produktmix som tilltalar både nationella och internationella kunder. Istället för att företagen kontaktar en enskild transportör, tullagent, lageraktör och distributör, så har vi tagit hand om hela kedjan. VMI-konceptet går hem hos våra kunder, säger Michael Sköld, Business Development Manager & Strategic Sales på Logent.

Logents logistikcenter i Hallsberg, som med sitt geografiska läge och kompetens, tilltalar internationella kunder. Kombinationen av europa- och riksväg, järnvägen och närheten till Göteborgs Hamn gör den till en stark knytpunkt i Sverige för export och import.

– Vi har ett unikt läge med en demografisk och geografisk mittpunkt, du når sju miljoner människor inom tre timmar från Logents logistikcenter. Det är ett unikt kluster med transportmöjligheter som gör att stora volymer av gods kan hanteras från Hallsberg och ut i världen, säger Magnus Larsson, Näringslivschef i Hallsbergs kommun.

Europeisk och asiatisk transportväg

Logent har tagit tillvara på möjligheterna som följer med kombiterminalen i Hallsberg. De har dagliga tåg till och från hamnen i Göteborg med containrar som de sedan lossar och levererar till slutkund. Den asiatiska kunden tar del av logistiklösningen, från fartyg till järnväg. Idag får de hjälp med både tullager, distribution samt ompackning.

Den europeiska kunden valde däremot att växla från lastbil till järnväg under hela transportsträckan. Ett byte som är unikt i sitt slag.

– Fördelen som jag ser det är att det är ett priseffektivt och en vinst för miljön att välja alternativet att gå via järnväg istället för bil. I Hallsberg är vår främsta styrka att vi har kombinationen av järnvägspendeln från Göteborg, kombiterminalen och vår Crossdock-verksamhet och att vi tillsammans med det kan erbjuda bland annat tullager, säger Michael Sköld. 


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.