2019-03-12 13:33News

Logents tillväxtresa inom Transport Management omskrivs av vår partner Unifaun i deras årliga magasin. Kul att få denna uppmärksamhet! Läs artikeln här.

null

Se länk till artikeln längre ned.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.