2018-04-25 08:09News

Lyckat Railport-event på Logents Hallsbergsterminal

null

Fredagen den 13e april stod Logent som värd för ett event vid Logents Hallsbergsterminal. Temat var Railport Göteborg – Hallsberg, Effektivt, lönsamt och klimatsmart.

Eventet var initierat av APM Terminals, Göteborgs Hamn och Logent under ledning av Hallsbergs kommun och Region Örebro region.

Cirka ett 40-tal personer från Rederier, speditörer godsägare samlades för att lyssna på och diskutera ämnet, dess för och nackdelar, vad kan göras bättre. Eventet avslutades med en rundvandring och en lättare lunch.

”Ett lyckat event med deltagare från alla involverade parter. Syftet var att presentera och diskutera konceptet och dess påverkan på effektivitet, lönsamhet och klimatsmart … vilket jag tycker att vi lyckades väl med. Kul att så många tog sid tid att komma och att vi fick så fint väder” säger Michael Sköld Business Development Manager Logent, ansvarig för eventet Logent.

Läs mer om eventet här:

http://www.sydnarkenytt.se/hallsberg/artikel/satsar-mot-goeteborg#.Wt3_FW6FPIU

https://www.na.se/logga-in/jarnvagstransporter-till-och-fran-hallsberg-kan-fordubblas-kapaciteten-finns

Eller se filmen som Region Örebro har lagt upp:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6392085275618607104/


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.