2017-09-05 14:53News

USAs och EUs sanktioner, framtidens export och ökade kostnader i spåren av Brexit

null

Nu är det snart dags för Tulldagen 2017. Logent är på plats på samtliga orter – Stockholm den 3 oktober, Göteborg den 4 oktober och Malmö den 11 oktober.

Bland de intressanta ämnena i programmet finns bl.a:

  • Hur tillämpar USA och EU sanktioner, exportkontroll och handelsrestriktioner?
  • Tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit
  • Framtidens export
  • The world according to Henrik Mitelman, prisbelönt chefsstateg, analytiker och krönikör i Dagens Industri

Detta är dagen för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Tulldagen är ett samarbete mellan Tullverket, Stockholms handelskammare, Västsvenska handelskammaren, Sydsvenska industri‑ och handelskammaren och Transportindustriförbundet.

Tulldagen är Sveriges största mötesplats för tullfrågor och ger företag möjlighet att få information om tullförändringar på kort och lång sikt.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.