2017-08-24 14:52News

Vår bemanningsverksamhet växer

null

Hela avdelningen inom vårt affärsområde Bemanning har varit samlade under några dagar för att prata om våra viktiga kunder och medarbetare – hur vi kan utveckla dem och förstås hur vi kan hitta samarbeten med fler spännande företag. Välkomna till oss alla nya medarbetare. Och förstås – varmt välkomna till alla nya kunder hos oss på Logent.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.