2017-06-05 14:51News

Vi expanderar i Göteborg

null

Vi har vuxit ur våra tidigare lokaler och flyttar därför tillsammans på gemensam adress. Majoriteten av våra olika affärsområden finns nu på samma plats i Göteborg: Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens.

Adress: Stora Badhusgatan 18-20, vån 4. Välkommen!


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.