2021-09-10 06:09Press release

Arbetsplatsolycka på Logent

Torsdagen den 9:e september inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka på ett av Logents lager i Landskrona. En anställd skadades allvarligt vid en truckolycka och avled senare på sjukhuset under behandlingen av de skador som uppkom vid olyckstillfället.

"Vi har informerat personalen som arbetar på plats och ger dem det stöd som behövs. På alla våra arbetsplatser är arbetsmiljö och säkerhet för våra medarbetare vår högsta prioritet. Dagens olycka är en tragisk händelse och våra tankar är med den avlidnes familj, vänner och kollegor." säger Mats Steen, VD på Logent.  

Logent har inlett en utredning av olyckan och händelsen är även under utredning av polisen och är anmäld till Arbetsmiljöverket.


About Logent

-