2019-12-03 07:31Press release

HelloFresh inleder samarbete med Logent för drift av lagret för att möjliggöra snabb tillväxt

HelloFresh är världens största bolag inom inom matkassar och omsatte nästan 14 miljarder 2018. Nu har HelloFresh etablerat sig på den svenska marknaden.

HelloFresh särskiljer sig på marknaden genom hög flexibilitet och valmöjlighet. Det finns 10 olika maträtter som kunderna kan välja fritt mellan och flexibiliteten ställer höga krav på effektiv drift av lagret. Kunderna kan byta recept, hoppa över veckor och pausa leveranser helt enligt sina önskemål. Därför har HelloFresh valt att inleda samarbete med Logent.

 – Vi är jätteglada och tacksamma för att vi får förtroendet av HelloFresh att sköta deras lager. Vi är en stark logistikleverantör inom både e-handelssegmentet och matsegmentet så vi vet vad som krävs för att lyckas, säger Eric Sandgren, Vice President Business Development Logent Group.

 

Kristian Hald, VD för HelloFresh i Norden

– HelloFresh växer i snabb takt och det är avgörande för kundupplevelsen att innehållet i leveranserna är korrekt samt packat med hög kvalitet. Vi valde Logent på grund av deras erfarenheter och starka kundreferenser samt deras förmåga att snabbt etablera en stark organisation med hög flexibilitet, säger Kristian Hald, VD för HelloFresh i Norden.

För HelloFresh är kvalitet och goda, färska råvaror nyckelfaktorer i erbjudandet. Lagret fungerar ungefär som en cross-dock med snabb omsättningshastighet. Råvarorna kommer från noga utvalda och till stor utsträckning lokala leverantörer och packas per recept i smidiga förpackningar som passar perfekt i kylen, säger Kristian Hald, VD för HelloFresh i Norden

Läs mer om HelloFresh på www.hellofresh.se. Mer smak. Helt enkelt.

För mer information, kontakta: Eric Sandgren, Vice President Business Development Logent Group på mobil 070-724 93 17 eller e-mail: eric.sandgren@logent.se


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.