2020-12-11 07:16Press release

Instabox och Logent säkrar okrångliga leveranser till Norge

Logent hjälper Instabox att säkra en effektiv tullhantering för den gränsöverskridande handeln mellan Sverige och Norge.

Instabox, Sveriges okrångligaste frakt slog i år rekord under Black Week med 3 gånger så många leveranser som under förra året. Instabox, vars affärsidé är att ställa ut paketskåp där kunderna kan hämta sina e-handlade varor, har nu även vuxit sig starka på den norska marknaden.

 

Norge är en av Instabox nyare marknader men bolaget expanderar nu kraftigt i Norge då den norska marknaden blir allt viktigare. Den norska marknaden innebär idag för många ett handelshinder med tullhanteringen vilket ofta kan försvåra handeln mot Norge för svenska företagare i form av extra kostnader och administration.

 

Med Logent Customs AB som partner för sin gränsöverskridande handel minimeras detta handelshinder. Logent som gärna vill kalla sig för ’’Sveriges okrångligaste tullhantering’’ specialiserar sig på att göra tullhanteringen enkel med hjälp av marknadsledande automatiserade processer. Detta för att hålla ner kostnaderna för svenska och norska företagare utan att tumma på kvalitet.

 

”Tillsammans med Logent som partner kan vi på Instabox underlätta processen för våra handlare som skickar varor till Norge och säkerställa att försäljningen till den norska marknaden går smidigt och inte belastar våra kunder med någon administrativ börda” säger David Lundqvist, Chief Commercial Officer på Instabox.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.