2022-09-21 07:55Press release

Logent förstärker koncernens fokus på hållbarhet och anställer ny Head of Sustainability

Logent är stolta över att under lång tid haft stort fokus på hållbarhetsfrågor i all verksamhet som Logent bedriver. Som en stor arbetsgivare har arbetsvillkor och arbetsmiljö länge varit prioriterade frågor. Logent vill bidra till en arbetsmarknad för alla och har därför fokuserat extra på grupper som stått långt från arbetsmarknaden de senaste åren. Hittills har det arbetet resulterat i att över 450 personer kunnat få en sysselsättning hos Logent. Samtidigt har Logent växlat upp arbetet för att minska koldioxidutsläppen och miljöpåverkan från de olika verksamheterna.

Som en naturlig del i Logents offensiva tillväxtresa ökar också behovet av kompetens inom området. Logent tar nu nästa steg för att stärka hållbarhetsarbetet och har därför valt att tillsätta en ny tjänst, Head Of Sustainability, som från och med 1 juni innehas av Jessica Svensson-Borssén. Som Head of Sustainability kommer Jessica att fokusera på Logents interna och externa hållbarhetsarbete samt även uppföljning och rapportering av Logents hållbarhetsredovisning. Jessica kommer senast från kommunikationsbyrån Narva där hon arbetat som hållbarhetskonsult i fem år.

Införandet av den nya tjänsten som Head of Sustainability är ett viktigt steg för Logent där vi kan ta det sedan tidigare viktiga hållbarhetsområdet till en ny nivå. Jessica kommer in med bred och kompletterande kompetens och kommer bidra stort till att utveckla Logents fokus på hållbarhetsfrågor. Målet för Logent är att kunna utveckla det egna hållbarhetsarbetet men också hjälpa Logents kunder att nå sina hållbarhetsmål, där kommer Jessicas arbete att göra stor skillnad, säger Johan Wallmander, Head of Corporate Development

Det är jättespännande att var en del av Logents tillväxtresa där hållbarhetsarbetet nu får ett utökat fokus. Jag ser vikten av att förvalta det hållbarhetsarbetet som redan finns och stora möjligheter i att utveckla arbetet ytterligare. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kollegor och kunder ta steg för att framtidssäkra affären, säger Jessica Svensson-Borssén.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.9 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.