2021-09-09 14:34Press release

Logent Group förvärvar danska tullbolaget DanSpedition A/S

Logent Group förvärvar danska tullbolaget DanSpedition A/S. Dan Spedition är en stark aktör inom tull och fokuserar på danska och tyska marknaden från kontoren i Århus och Padborg. Tull är ett av Logents fem affärsområden. Gemensamt får koncernen nu en bred täckning i Norden med kontor i Örje, Svinesund, Göteborg, Århus och Padborg.

Detta är ett strategiskt uppköp för Logent Group och väl i linje med vår ambition att växa både organiskt och genom uppköp. Förvärvet ger oss en solid plattform för ytterligare tillväxt och ger oss möjlighet att förstärka servicen till både befintliga och nya kunder, säger Mats Steen, CEO Logent Group.

Vi är väldigt glada att gemensamt stärka vår förmåga och fortsätta att utveckla vårt marknadserbjudande. Vi ser fram emot fortsatt tillväxtresa tillsammans med vår nya ägare Logent Group, säger Henrik Ragn, ägare och styrelsemedlem i Dan Spedition A/S. Henrik kommer att fortsätta i en nyckelposition i bolaget och även som styrelsemedlem.

Klaus Jessen, CEO Dan Spedition kommer att fortsätta i sin roll och kommer även att ingå i Logent Customs ledningsgrupp.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Logent Group acquires Dan Spedition A/S in Denmark. Dan Spedition is a customs clearence company with main focus on the Danish and German market. Dan Spedition has two offices in Denmark and the combination of both companies will give a great coverage of the customs market in the Nordics with offices in Örje, Svinesund, Gothenburg, Aarhus and Padborg.

This is a strategic acquisition for Logent Group and well in line with our ambition to grow into new markets as a complement to our strong organic growth. We will build a solid platform for growth within Customs in the Danish market and will offer our customers greater coverage, says Mats Steen, CEO Logent Group.

We are very happy to strengthen our jointly capabilities and to continue to develop our customs offering. We are looking forward to continuing our growth journey together with our new owners Logent Group, says Henrik Ragn, Owner and Board member Dan Spedition A/S. Henrik Ragn will continue in a key position within the company as Board member.    

Klaus Jessen CEO of Dan Spedition will continue in his current position and be part of Logent Group Customs Management Team.

 

For further information, please contact Logent at:

Mats Steen, CEO Logent Group E-mail: mats.steen@logent.se

Sara Fors, CFO Logent Group E-mail: sara.fors@logent.se


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.