2021-11-17 09:48Press release

Logent har kraftig tillväxt och förstärker Solution Design teamet

Logent befinner sig i en stark expansionsfas och bolaget växer just nu i flera dimensioner. Utöver uppstart av nya geografiska marknader växer Logent även stark på befintliga marknader i både Sverige och Norge. Denna tillväxt ligger väl i linje med Logents tillväxtambitioner och är ett resultat av Logents strategiska inriktning. För att hantera tillväxten och stärka upp Logents leveransförmåga har Logent rekryterat Johan Lindahl till rollen som Solution Design Director. Johan har lång erfarenhet av lager/logistikbranschen från bolag som Dream Logistics, Reach Logistics och Agility där han haft befattningar som VD, Solutions Director och Affärsområdeschef Contract Logistics. I sin roll så kommer Johan att ha en ledande roll i framtagandet av dedikerade logistiklösningar för Logents kunder.
Jag vet att Johan har förmågan att se och förstå kundernas utmaningar och utifrån detta skapa skräddarsydda, optimerade lösningar för att hjälpa kunderna till bättre logistik och i slutändan högre lönsamhet. Det känns väldigt bra att ha Johan ombord, hans erfarenhet och kompetens kommer att ha en stor betydelse för vår fortsatta tillväxt, säger Daniel Rhedin, Vice President Logistics Consulting & Solution Design.
Det känns fantastiskt kul att vara här! Jag har följt Logent under många år och den utvecklingsresan som man gjort under de senaste 5-6 åren till att bli ett ledande logistikbolag inom e-handel och lagerdrift är väldigt imponerande. Jag ser fram emot att lära känna teamet och så snabbt som möjligt börja bidra till den fortsatta tillväxtresan, säger Johan Lindahl.


About Logent

Logent är en heltäckande logistikpartner med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster (lager, tull och 4PL), Hamn och Kombiterminaler, Bemanning och Rekrytering samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.7 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer. www.logent.se.