2022-12-02 12:30Press release

Logent i nytt samarbete med Scanreco

Logent i nytt samarbete med ScanrecoLogent i nytt samarbete med Scanreco

Logent är stolt logistikpartner till det framgångsrika industriföretaget Scanreco i deras fortsatta expansion och internationalisering. Med ett helhetsansvar för Scanrecos transportlogistik är Logent en viktig del i att säkerställa en kvalitativ försörjning av de högteknologiska produkterna.

 

Genom samarbetet med Logent Transport Management har Scanreco fått ytterligare kontroll över sin transportlogistik avseende kostnader, kvalitet och miljöpåverkan. Logent förstärker samtidigt den samlade logistikkompetensen inom Scanreco, en viktig parameter när det gäller att hantera den snabba tillväxt och de nya behov som blir en följd av internationaliseringen.

 

En ytterligare effekt från samarbetet är att Scanrecos egna organisation avlastas genom en mer effektiv transportadministration. Detta gör att företaget kan lägga ännu mer av sin tid på kärnverksamheten.

 

”Effektiv och hållbar transportlogistik är avgörande i vår fortsatta satsning och nyetablering i Polen. Därför har vi beslutat att ta stöd av Logents specialister inom området. Förutom att vi med hjälp av Logent får kontroll över transportlogistiken har vi nu även framtidssäkrat vår transportlogistik. Vi tror på Logents upplägg där de är ”motor” i den systematiska utvecklingen av logistiken” säger Scanrecos inköpschef, Jakob Ledin.

 

Genom tjänsten Transport Management säkerställer vi att Scanreco har den logistik som krävs för att de ska lyckas med sin fortsatta expansion. Det systematiska arbetssätt vi har passar industrisegmentet väldigt bra, då vi löpande anpassar och trimmar kundens logistik för att möta förändringsbehov, krav på ökad hållbarhet och förändrad leveransstruktur ”, säger Fredrik Strömberg, VD på Logent Transport Management AB.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,2 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige, Danmark och Norge.