2023-02-23 07:00Press release

Logent inleder samarbete med Kitron AB avseende transportlogistik

Logent har överenskommit med Kitron AB om en lösning för Transport Management, dvs att ta ett samlat grepp över Kitron AB´s transportlogistik. Med Logents hjälp ska transportlogistiken vidareutvecklas avseende hållbarhet, kostnad och kvalitet.

 

Genom samarbetet med Logent Transport Management tar Kitron AB ytterligare kontroll över sin transportlogistik avseende kostnader, kvalitet och miljöpåverkan. Logent förstärker samtidigt den samlade logistikkompetensen inom Kitron, en viktig parameter när det gäller att hantera den snabba tillväxt och de höga krav som ställs från Kitrons kunder.

 

"Kitron är en ledande tillverkare i Skandinavien inom EMS-branschen (outsourcad produktion av elektroniska produkter). Transportlogistiken är inte vår kärnverksamhet varför vi vill leva som vi lär och stärka denna del genom extern part. Vi har därför valt att förstärka vår verksamhet med Logents specialister inom området. Vi upplever att Logent har en robust verksamhet och stark position inom området Transport Management", säger Rickard Sandström, Supply Chain Manager på Kitron AB.

 

”Kitron lever och agerar i en värld med högt tempo och med tuffa krav. Med detta som bakgrund är jag extra stolt att konstatera att våra lösningar och vår kompetens kommer att vara en viktig komponent i Kitrons fortsatta expansion.”, säger Fredrik Strömberg, VD på Logent Transport Management AB.

Om Kitron

Kitron är ett av Skandinaviens ledande EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med produktion av elektronik och tillhörande tjänster för branscher inom Connectivity, Electrification, Industry, Medical devices och Defense/Aerospace. Koncernen har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckien, Indien, Kina och USA. Företaget har ca 2800 anställda och omsättningen var ca 6,5 miljarder NOK under 2022.

Om Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. 

Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering,

Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,2 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige, Danmark och Norge.

 


About Logent