2020-10-21 06:50Press release

Logent och Airmee i Stockholm har ingått ett partnerskap

Logent och Airmee i Stockholm har ingått ett partnerskap inom bemanning där man vid dagliga arbetstoppar och över högsäsonger anlitar personal från Logent för att säkerställa högsta möjliga effektivitet.

Airmee är ett teknologidrivet logistikföretag som levererar e-handelsorder samma dag eller så snabbt som inom en timme - var och när du vill ha det. Man utnyttjar maskininlärning och kraftfull egenbaserad forskningsbaserad teknik för att ge praktiska och miljövänliga leveranser till företag och konsumenter i stadsområden.

-Då vi dagligen har högt tryck i vår verksamhet är vi i behov av en flexibel personallösning där vi snabbt och effektivt kan få in rätt kompetens. Här tror vi att Logent är en nyckelspelare, säger Operations Manager Adam Åström på Airmee.

Ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete
På Logent ser man fram emot det kommande samarbetet med Airmee då man ser att man kommer att kunna bidra med snabb och effektiv flexibilitet till verksamheten vid hög efterfrågan och kompetent samt noga utvald personal för uppdraget.

-Då man har ett kraftigt ökat tryck på verksamheten under vissa dagar och tider på dygnet kan vi på Logent upprätthålla en hög grad av effektivitet och avlasta den ordinarie personalstyrkan med våra duktiga och kvalitetssäkrade konsulter. Airmee ska känna en trygghet i att kunna hålla sina ledtider och höga kvalitet till sina kunder och där är jag övertygad om att Logent är helt rätt val för Airmee, säger Love de Val, distriktschef på Logent.

Läs mer om Logent på: www.logent.se
Läs mer om Airmee på: www.airmee.com 

För mer information, kontakta:
Adam Åström, operations manager Airmee, email: adam@airmee.com eller
Love de Val distriktschef Logent, e-mail: love.deval@logent.se

 


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.