2019-05-16 11:52Press release

Logent och BSH i fördjupat samarbete inom ”Inbound Transport Management”

null

Logent och BSH Home Appliances fortsätter att vidareutveckla hushållsapparat- och vitvaruföretagets Inbound-transporter i Sverige, detta genom att parterna fördjupar det samarbete parterna haft under flertalet år.

Genom Logents lösningar för Transport Management tas ett helhetsgrepp över transportlogistiken och att inleveranserna uppfyller de högt ställda krav som branschen ställer.

”Genom samarbetet med Logent säkerställer vi kontrollerade inflöden av våra varor, säger BSH Home Appliances Sverige. Detta är en väldigt viktig del i att säkerställa högsta möjliga kvalitet i leveranserna till våra kunder. Logent bidrager med såväl kompetens som erfarenhet inom området vilket gör att vi kan hålla ett högre tempo i vårt utvecklingsarbete.”

Fredrik Strömberg, VD Logent Transport Management: ”Inbound-transporter är ett av specialistområdena inom affärsområdet Transport Management. Genom vår kontrolltornslösning säkerställer vi kostnadseffektiva transportlösningar såväl som att leveranserna till kundens kund sker med den precision som förväntas. Det är med mycket stolthet som vi nu tar ytterligare ett steg i att fördjupa samarbetet med BSH och därmed fortsätter utvecklingen av Inbound-lösningarna.”

För mer information, kontakta: Fredrik Strömberg, VD Logent Transport Management AB, e-mail: fredrik.stromberg@logent.se.


Om BSH Home Appliances

“BSH Hausgeräte GmbH is a globally leading company within the home appliance sector. The brand portfolio is including brands as Bosch, Siemens, Gaggenau, and Neff. BSH have a global revenue of approximately € 13.8 billion (2017) and more than 61,800 employees. BSH manufactures its products at around 40 factories and is represented by nearly 80 companies in approximately 50 countries. BSH continues to pursue its transformation into a Hardware+ company that provides not just excellent home appliances, but an increasing range of digital, individual services.”Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.