2019-09-30 09:31Press release

Logent och Ellos Group tecknar bemanningsavtal

Ellos Group, ledande e-handelsgrupp i Norden med bolagen Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom, tecknade nyligen ett bemanningsavtal med Logent. Ellos Groups e-handel växer kraftigt och kundernas krav på snabba leveranser ställer krav på flexibilitet i logistikkedjan. Logents uppdrag är att leverera denna flexibilitet och samtidigt säkerställa kompetensförsörjningen inom delar av Ellos Groups lagerverksamhet.

Marknadens krav på snabba leveranser, enklare hantering av returer och vår kraftiga expansion ställer ökade krav på flexibilitet och planering av personal. Med ett samarbetsavtal med Logent står vi rustade för att möta dessa krav och möjliggöra en fortsatt expansion. säger Mathias Parkhagen, Logistikdirektör på Ellos Group.

Vi på Logent är mycket stolta över att blivit utvalda av Ellos Group och få vara med på deras nästa resa. Detta stärker ytterligare vår närvaro i regionen och vårt varumärke som en given samarbetspartner inom e-handelslogistik, säger Johan Wallmander, VD Logent Bemanning.

För mer information, kontakta:

Patrik Engh VD Logent Staffing & Recruitment på mobil 0790-79 75 68 eller e-mail: patrik.engh@logent.se


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.