2023-01-09 13:00Press release

Logent och NA-KD i strategiskt samarbete även i Nederländerna

Logent Group fortsätter tillväxtresan enligt strategin att växa på fler marknader i Västeuropa och kommer under 2023 att etablera verksamhet i Nederländerna. Logent har ingått avtal med NA-KD som det första kundsamarbetet där NA-KD utökar det strategiska partnerskapet med Logent.

Detta är en strategisk etablering för Logent på en av Europas största logistikmarknader. Satsningen ger oss en solid plattform för ytterligare tillväxt i Europa och ger oss möjlighet att förstärka servicen till både befintliga och nya kunder”, säger Eric Sandgren, Vice President Business Development Logent Group.

Logent och NA-KD utökar det strategiska samarbetet och har ingått femårigt samarbetsavtal där Logent kommer att ansvara för att etablera, starta upp och drifta ett nytt modernt automatiserat lager för NA-KD i Duiven i Nederländerna.

 

Alla processer och automationslösningen kommer att bli en karbonkopia av NA-KD:s lager i Landskrona som Logent driftar sedan 2020. Lagret i Duiven kommer i första steget att bli cirka 40.000 m2 och kommer att ha en tydlig miljöprofil med högsta certifieringsgrad och kommer att bli självförsörjande ur ett energiperspektiv. Etableringen innebär 100-150 nya arbetstillfällen till lagret.

Vi är otroligt stola över förtroendet från NA-KD. Det är fantastiskt roligt att vi genom framgångsrika kundsamarbeten kan växa med befintliga kunder in i nya marknader. Vi har redan fler kunder som visat intresse för etablering i Nederländerna”, säger Eric Sandgren, Vice President Business Development Logent Group.

“Logent har varit en viktig partner till oss sedan 2019. Vi är otroligt nöjda med vårt samarbete hittills och är glada att kunna utöka vårt samarbete och ta med oss Logent till Nederländerna. Att ha en logistikpartner som tar ansvar för båda våra lager ser vi som en stor fördel”, säger Hanna Hellander, COO på NA-KD.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,2 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige, Danmark och Norge.


Contacts

Eric Sandgren
VP Business Development
Eric Sandgren