2022-03-21 10:51Press release

Logent på stark frammarsch i Danmark – Förvärvar tredje bolaget på kort tid

Logent förvärvade den 18/3 2022 HLT Spedition som är ett danskt tullbolag med kontor i Helsingör. HLT är framförallt inriktade mot textilindustrin och har ett brett tullerbjudande inklusive tullagerlösningar. Mikael Christensen som har grundat och drivit bolaget sedan starten 1986 väljer att gå i pension i samband med försäljningen. Allan Nielsen som har haft en nyckelroll i bolaget kommer att bli kontorschef för Helsingsörskontoret och rapportera till Niels Bonde som är Customs Manager Logent Danmark. Genom detta förvärv stärker Logent sin marknadsnärvaro i Danmark ytterligare och stärker sin position som Nordens näst största tullbolag med kontor i Örje, Svinesund, Göteborg, Århus, Padborg, Hirsthals och nu även Helsingör.

Jag är väldigt stolt och glad att Mikael Christensen väljer att sälja sitt fina bolag till oss på Logent. I och med detta uppköp har vi en väldigt stark position i Danmark. Detta ihop med våra tidigare verksamheter i Sverige och Norge gör att vi nu är näst största tullbolag i Norden. Jag ser en stark efterfrågan av Logents olika tjänsteerbjudanden och det är en väldigt stark plattform som vi nu har etablerat och kan bygga vidare på i hela Norden, säger Mats Steen, CEO Logent Group.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.9 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge