2021-03-22 08:06Press release

Logent stödjer Apotek Produktion & Laboratorier (APL) i deras viktiga samhällsuppdrag

Logent har driftsatt sin Transport Management-lösning hos Apotek Produktion & Laboratorier. Detta innebär att Logent har tagit ett helhetsgrepp över APL:s transportlogistik och implementerat sin automatiserade lösning för administration av transportlogistik.

APL har ett viktigt samhällsuppdrag och är ett av Europas ledande läkemedelsföretag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore (individanpassade läkemedel), lagerberedningar och kontraktstillverkning. Företaget är mitt uppe i en långsiktig förändringsresa, med målsättningen att vara ett hållbart och modernt tillverkande läkemedelsföretag. En del av målsättningen är att hålla högt tempo i den löpande effektiviseringen av verksamheten, där ingår logistiken som är en nyckelfunktion i att effektivt förse marknaden med företagets livsnödvändiga produkter. Genom samarbetet med Logent tar APL ytterligare kontroll över sin transportlogistik avseende kostnader, kvalitet och miljöpåverkan. Logent förstärker samtidigt den samlade Logistikkompetensen inom APL genom de specialistområden som är en del av Logents tjänst.

Ulf Swahn är ansvarig för materialförsörjning och transporter inom APL. Ulf har genom ett tidigare samarbete med Logent Transport Management en god erfarenhet av deras lösningar och stöd. När han började på APL såg han nyttan av att implementera Transport Management-lösningen hos APL.

APL

”APL är ett företag med fantastiskt driv och med en unik spetskompetens. Vi är en relativt stor organisation som har tillverkningsenheter i alla fyra väderstreck i vårt långa land. Det innebär att vi arbetar lite olika och inte alltid drar nytta av synergier inom logistiken. När det gäller att driva utvecklingen av transportlogistiken får vi stor utväxling av att stärka vår verksamhet med Logents specialister inom området. Tillsammans med Logent skapar vi ett enhetligt arbetssätt och tar ett helhetsgrepp över transportlogistiken. Potentialen av att skicka godset på rätt sätt, i rätt förpackning, med rätt frekvens, med automatiserade rutiner osv är stor. Med Logent som förändringsmotor kommer vi kunna hålla ett högt tempo i denna utveckling”, säger Ulf Swahn, Head of Material Management & Transports.

Det är extra roligt med återvändare – dvs när kunder hör av sig till oss om ett samarbete när de byter jobb, det blir ett tydligt kvitto på att vi verkligen levererar bra resultat åt våra kunder”, säger Fredrik Strömberg, VD på Logent Transport Management AB.

Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.