2019-03-25 10:00Press release

Logent tecknar nationellt avtal med Volkswagen Group Sverige, Europcar och Din Bil Sverige gällande blue collar bemanning

null

Logent tecknar nationellt avtal med Volkswagen Group Sverige, Europcar och Din Bil Sverige gällande blue collar bemanning

Volkswagen Group Sverige med huvudkontor i Södertälje är generalagent för Volkswagen,

Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, Seat och Porsche. Din bil är återförsäljare för samma märken och Europcar bedriver biluthyrning med 135 stationer runt om i Sverige.

Logent tecknade i höstas nationellt avtal med samtliga ovan aktörer gällande blue collar bemanning och levererar idag bemanningspersonal inom ett antal olika yrkeskategorier till Stockholm, Södertälje och Göteborgsregionerna. Under 2019 planerar man att utveckla samarbetet ytterligare och öka antalet uthyrda konsulter inom dessa regioner i takt med sin fortsatta tillväxt.

- Vi på Volkswagen ställer stora krav på våra leverantörer vad gäller kvalitet och precision. Samtidigt är det viktigt med flexibilitet för att möta våra kunders behov. Logent med sina tjänster ger oss denna möjlighet och vi ser fram emot samarbetet, säger Magnus Ekman Inköpschef Volkswagen Group Sverige AB / Din Bil Sverige AB / Europeisk Biluthyrning AB / Volkswagen Finans Sverige AB.

- Det glädjer mig att vi fått förtroende av VW-bolagen att bli en strategisk leverantör. Logent är starka inom automotive och med VW-bolagen stärker vi ytterligare vår profil som en given leverantör av bemanningstjänster inom segmentet, säger Johan Wallmander VD på Logent Staffing.

För mer information, kontakta

Johan Wallmander VD Logent Staffing & Recruitment på mobil 070-351 77 24 eller e-mail: 

johan.wallmander@logent.se

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.