2020-08-31 09:40Press release

Logent utökar sitt erbjudande och satsar på Interimslösningar

Logent har genom åren hjälpt flera kunder med interimslösningar av chefer och specialister inom logistikbranschen. Givet rådande situation väljer Logent nu att storsatsa på området genom att skapa ett branschledande nätverk av erfarna logistikchefer och specialister som vi erbjuder marknaden.

Interimslösningen är ett bra alternativ när företag inte kan eller vill anställa, förenklat innebär interim management att hyra in en chef eller specialist.

Vi spår en ökad efterfrågan av interimslösningar framåt och väljer därför att satsa på området. Vi har en gedigen kunskap och ett stort nätverk inom logistikbranschen och står därför väl rustade att kunna hjälpa befintliga och nya kunder med snabba och kostnadseffektiva lösningar säger Patrik Engh, VD för Logent bemanning och Rekrytering.

Vi hjälper till med en effektiv och kvalitetssäkrad tillsättning av en erfaren interimschef eller specialist utifrån kundens behov och önskemål. Vi har genom vår verksamhet inom rekrytering & search byggt upp ett betydande nätverk av erfarna chefer och specialister redo för olika typer av interimsuppdrag säger Marie-Louise Bååth, Rekryteringschef på Logent Bemanning och Rekrytering.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.