2018-12-10 12:57Press release

Logents Bemanningskontor i Borås växer och är nu en av Borås 100 största arbetsgivare

null

Logents bemanningskontor i Borås servar några av regionens största bolag med personal och har senaste tiden expanderat kraftigt. Logent har lyckats attrahera många nya kunder och samtidigt växt på befintliga affärer. För att möta ökad efterfrågan från kunder och fokusera på att stärka den lokala närvaron har Logent anställt Claes Holmberg som ny Distriktschef.

- Claes Holmberg har lång erfarenhet inom affärsutveckling och kommer att ansvara för erbjudandet till våra kunder i väst. Jag är mycket glad att Claes valt att börja hos oss och han kommer vara en nyckelspelare i vår fortsatta expansion för regionen, säger Johan Wallmander VD Logent Bemanning

Under hösten har Logent fortsatt sin expansion då vår Logistikdivision har etablerat Bubblerooms nya lager i Borås, detta innebär ett helhetsåtagande där Logent sköter hela driften. I samband med detta har Logent anställa ytterligare drygt 80 personer i Borås.

- Vi har nu ett starkt fotfäste i Borås med både logistiketableringar och bemanningsaffärer. Vi står nu starkt rustade för vidare expansion i området, säger Mats Steen CEO Logent Group.


Behöver du hjälp med bemanningstjänster eller rekrytering?
Välkommen att kontakta Claes på tel. 070-233 34 56 eller claes.holmberg@logent.se

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.