2018-12-19 13:27Press release

Logents tillväxtresa fortsätter, nyligen tecknades ett nationellt avtal inom bemanning med Lambertsson.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industrilösningar. Företaget erbjuder rikstäckande uthyrning av, maskiner och tjänster såsom t.ex. rådgivning, logistik och installationer. 

Vi tar stadigt marknadsandelar och ser ett behov av ökad flexibilitet för att kunna möta våra kunders behov. Genom detta partnerskap med Logent ökar vi möjligheterna för oss på Lambertsson att stå rustade för framtida personalbehov, säger Carina Nööjd på Lambertsson.

Vi är stolta över att få leverera till Lambertsson

Lars Isaksson, säljare på Logent är väldigt glad över det ingångna avtalet.
- Vi är stolta över förtroendet att få leverera till Lambertsson som är ett expanderande företag i behov av kompetent personal. Vi ser fram emot samarbetet samt möjligheten att längre fram kunna vara med att utveckla tjänsterna för inhyrning genom vår verksamhet. 

Läs gärna mer om Lambertssons utbud på: www.lambertsson.com

Läs mer på: www.logent.se

För mer information, kontakta

Lars Isaksson Regional säljare på Logent: mobil 070-795 24 03 eller e-mail: lars.isaksson@logent.se

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.