2020-10-19 12:27Press release

Lyckad start av partnerskapet mellan Saab och Logent

Logent tog över verksamheten för produktionslogistiken hos Saab i Linköping vid årsskiftet och har under de tre första kvartalen haft en lyckad start av partnerskapet. Utöver ett effektivt och problemfritt övertagande av produktionslogistiken har Logent dessutom påbörjat en transformationsresa för att lyfta Saabs logistikförmåga. På relativt kort tid har ett 50-tal förbättringsinitiativ genomförts, inom exempelvis processförbättringar, digitalisering, ny teknik och innovation samt förändrade arbetssätt. – Vi står nu rustade att möta den kommande taktuppgången i Saabs produktion, säger Fredrik Håkansson, COO för Logent Group.

 

Saab står inför en kraftig tillväxt med leveranser av Gripen till Sverige och Brasilien.
I samband med detta har Saab sedan årsskiftet ingått ett samarbete med Logent för att skapa effektiva logistiklösningar och för att säkerställa produktionskapacitet.

 

– Vår produktionsorganisation är beroende av en effektiv och väl fungerande produktionslogistik där Logent hittills gjort ett stabilt arbete för att tillgodose Saabs produktionsbehov och jag ser positivt på den påbörjade förändringsresan, påpekar Matti Olsson, Produktionschef Saab Aeronautics.

 

– Samarbetet med Saab präglas av öppenhet, partnerskap och en gemensam utvecklingsagenda. Vi är nöjda med inledningen av partnerskapet men samtidigt har båda parter högt ställda ambitioner för logistikutvecklingen framåt för att säkerställa Saabs position som ledande aktör på marknaden. Jag är övertygad om att vi under de kommande åren tillsammans kommer lyfta Saabs förmåga till en helt ny nivå, säger Joel Engström, Business Development Director på Logent Group och tillika kundansvarig för partnerskapet med Saab.

 

För att accelerera förändringsresan till 2025 så förstärker Logent den lokala organisationen hos Saab i Linköping med två nyckelpositioner. Är du intresserad av dessa roller eller vill tipsa någon annan? Framöver kommer vi dessutom kontinuerligt annonsera fler tjänster för att möta tillväxten. Besök www.logent.se och klicka dig in på Lediga tjänster under Karriär.

 

Om Saab:

Saab är en aktör på den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar från militärt försvar inom alla områden till civil säkerhet.

Läs mer om Saab på www.saabgroup.com.

 

För mer information, kontakta

Eric Sandgren, Vice President Business Development Logent Group på mobil 070-724 93 17 eller

e-mail: eric.sandgren@logent.se


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.