2022-05-10 11:33Press release

Mats Steen slutar som VD för Logent under 2022

Styrelsen i SSCP Lager BidCo AB (publ) och verkställande direktören Mats Steen har kommit överens om att rekrytera en ny verkställande direktör. Steen fortsätter i sin roll till den 10 november 2022.

Dario Aganovic, styrelsens ordförande, säger: ”Jag vill tacka Mats för hans bidrag till Logent. Sedan 2015 har Mats spelat en central roll i utvecklingen av bolaget och Logent är nu en ledande aktör inom Logistics Operations, Transport Management, Customs och Staffing. Mats har ett stort hjärta och engagemang för bolaget och jag vill tacka för tiden tillsammans och önska honom lycka till med framtida engagemang.”.  

Mats Steen kommenterar:  ”Jag är oerhört stolt över den utveckling som jag tillsammans med mina kollegor genomfört under mina 7 ½ år som VD för Logent. För mig är Logent ett bolag med jättemånga duktiga kollegor som jag har haft förmånen att arbeta med och Logent har väldigt många kunder som tack vara våra medarbetare är nöjda med den service vi ger dem varje dag. Jag känner även att vi passerade en viktig milstolpe Q1 2022 när vår omsättning passerade 2 miljarder, vilket kan jämföras med 1.1 miljarder då jag började. Nu kommer jag sitta kvar som VD för Logent fram till november, därefter får jag återkomma med vad jag kommer att sysselsätta mig med.

Stockholm 10 maj 2022
SSCP Lager BidCo AB (publ)


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.9 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.