2020-11-27 09:14Press release

Ny fartygslinje för Logent i Göteborgs Hamn - koppling Norge och Polen

 

 

Vid årsskiftet startar en ny fartygslinje som knyter Göteborg till det industritäta norska västlandet via hamnarna i Stavanger, Bergen, Sunndal och Ålesund. Linjen når också polska Swinoujscie, som i sin tur ger ytterligare alternativ i handeln med Centraleuropa. Linjen kommer att trafikera Göteborg varje vecka.

Bakom den nya trafiken står det norska rederiet Sea-Cargo, med huvudkontor på den norska västkusten.

– Den här linjen är en unik satsning med många ben att stå på vad gäller volymunderlag. Vi har en industriell volym i botten som gör satsningen möjlig och vi har fått ett överväldigande gensvar från marknaden. Nu ser vi fram emot att koppla upp mot Göteborgs hamns linjenät och komma igång med trafiken, säger Tore Knudsen, Director Shipping Division för Sea-Cargo A/S

I samband med trafikstarten väljer Sea-Cargo också att starta ett nytt kontor i Göteborgs hamn för att komma ännu närmare verksamheten.

”One-stop-shop”

I Göteborgs hamn kommer fartygen att hanteras av Logent Ports & Terminals, som driver RoRo- och bilterminalen i hamnen. Traditionellt hanteras självgående stora och små fordon samt projekt- och enhetslaster i terminalen, något som förstås även det står till Sea-Cargos och dess kunders förfogande.

– Med den nya trafiken ser man också möjlighet till att ytterligare höja värdet av terminalen som en ”one-stop-shop” för såväl korta som långa rutter i hela världen. För vår del innebär den nya linjen stora möjligheter att erbjuda mer än bara stuveritjänster till rederiet. Vår Container Freight Station hanterar gods såväl med gaffeltruck som lyfttruck och kompletterar på så sätt sjötransporten med lagerhållning för import- och exportgods. Med färre hanteringar och möjlighet till dedikerade för- och vidaretransporter med bil eller tåg minskar risken för skador såväl som belastning på både miljö och infrastruktur, säger Richard Hjertquist, Site Manager på Logent Ports and Terminals i Göteborg.

 

Satsar på kortsjötrafik


Trafiken är helt ny för Göteborgs hamn, som nu kan sätta ut nya nålar på den globala linjenätskartan. Sea-Cargo är också ett nytt rederi för hamnen, med ett erbjudande som passar bra in i hamnens satsning på mer kortsjötrafik.

Här pratar vi om gods som tidigare transporterats på väg i stor utsträckning, som nu fått en hållbar kortsjö-lösning. Vi är glada att kunna bredda vårt erbjudande som hamn med hjälp av en ny aktör i hamnen som skapar nya möjligheter för många, säger Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

För information, bokningar och priser via Sea-Cargo Agencies Sweden, kontakta:

Frode Sunde, Commercial Manager Sweden,

Tel: + 47 906 85 719

E-post: sweden@sea-cargo.com

Web: sea-cargo.no

 

 

För mer information om Logent Ports & Terminals, kontakta:

Mikael Myntti, Manager Strategic Development & Sales

Tel: + 46 72 161 4874

E-post: mikael.myntti@logent.se

Web: logent.se

 


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.