2018-10-16 16:18Press release

Nytt direktanlöp hos Logent i hamnen i Göteborg

null

Bilfartyget ”Grand Phoenix” som seglar för Kawasaki Kisen Kaisha (”K”Line) anlöpte nyligen Logents Terminal i Skandiahamnen i Göteborg direkt för första gången.

Hon lastade fler än 600 personbilar och drygt 50 andra Ro-Ro enheter direkt till Singapore och vidare till andra destinationer i Asien.

”K”Line erbjuder sedan tidigare trafik till flera översjöiska destinationer med förtransport via andra rederier och omlastning till oceanfartyg i en hamn på kontinenten.

”Besöket i Göteborg var mycket framgångsrikt så vi ser fram emot fler direktanlöp i framtiden”, säger Paul Lindberg, CEO för Logent Ports & Terminals.

Hans-Inge Lidén (Country Manager Liner Services hos ”K”Lines nordiska agent Scan-Shipping AB) instämmer: ”Detta må vara det första direktanlöpet i Göteborg men fler är på väg. Detta visar att K”Line blir en allt viktigare spelare i norra Europa”. 

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.