2020-05-28 12:00Pressmeddelande

Quarter 1 financial information

Date: 28th of May 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Consolidated quarter 1  financial information for the period 1 January - 31 March 2020.

 

 

For more information, please contact:

Sara Fors, CFO, telephone number: +46 722 540037, sara.fors@logent.se or Mats Steen, CEO, telephone number: +46 702 338302, mats.steen@logent.se

This press release was published on 28th of May 2020 at CET 14:00.

 

About Logent Group

Logent is a comprehensive and independent logistics partner, with a Nordic base and with global networks. We have a wide range of services and create value for our customers through guaranteed cost and quality improvements. Our services include Logistics Services such as Warehouse Management, Transport Management and Customs, Port and Combined Terminals, Staffing Services and Consulting Services. This means that Logent has grown to a turnover of about SEK 1.5 billion from the start in 2006 and employs approximately 3,000 people.

 

Appendix

SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2020[Link]

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 1 delårsrapport 2020 [Link]

 


Om Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.