2018-11-16 08:40Press release

Regeringens lönesubventioner ger fler chansen att komma in på arbetsmarknaden

null

Logent har i samarbete med Arbetsförmedlingen arbetat med ”Social Hållbar Bemanning”. Tack vare stödet från Arbetsförmedlingen och regeringsförslaget om lönesubventioner har Logent lyckats introducera över 90 personer i arbetslivet, av dessa har nu 90 procent av de medverkande fått en anställning.

– Logent är mycket glada och stolta att kunna hjälpa våra nyanlända och detta hade inte varit möjligt utan regeringens och Arbetsförmedlingens satsning, säger Mats Steen, CEO på Logent.


Mats Steen, CEO på Logent

Varje år anländer tusentals personer som har varit på flykt från krig och osäkra förhållanden. Tyvärr hamnar många nyanlända utanför arbetsmarknaden och fastnar i ett utanförskap. I ett försök att integrera dem i det svenska arbetslivet introducerade regeringen en lönesubvention för introduktionsjobb på företag.

– Stödet utgår alltid från den arbetssökandes behov. Det är till för att komplettera arbetsgivaren för den tid som man lägger på att introducera och coacha den sökande för att personen ska få in en fot på arbetsmarknaden, säger Fati Maroufi, Biträdande Marknadschef på Arbetsförmedlingen i Göteborgs Hallands region.

För både samhället, företagen och individen är det mer lönsamt och meningsfullt att få de nyanlända personerna ut i arbetslivet. Rent samhällsekonomiskt innebär det att fler betalar skatt och bygger upp välfärden. Fram tills den dagen är lönestödet nödvändigt för att företagen ska kunna ta samhällsansvar, menar Fati Maroufi.

– Kostnaderna för ett samhälle är betydligt större med personer som går på bidrag än stöd för sex månaders introduktionsjobb. Vinsten är självklart större och det går inte att räkna i siffror och kronor. För många kan det bli en fråga om identitet och leda till psykisk ohälsa och oförmåga att ta hand om familjen, vilket kan resultera i kostnader för samhället. Det kan bli en generationsfråga som kommer att kosta samhället och det går inte att bedöma konsekvenserna av detta idag, säger Fati Maroufi.

Tar vara på kompetensen

Logents bemanningstjänst ”Social Hållbar Bemanning” är ett erbjudande och möjlighet för företag att hyra in motiverad personal till en reducerad kostnad och för att på sikt tillsvidareanställa de som uppfyller företagens krav och förväntningar. I korthet är detta en tjänst där de arbetstränar personerna i Logents egna verksamhet innan de hyrs ut till kunder under sex månader för att därefter få chans till en anställning av det bolag som hyr in.

– Samarbetet har tagits emot väl av marknaden och vi har ett par uppdrag där nyanställda ska påbörja sina externa uppdrag inom den närmsta tiden. Arbetsmarknaden är tuff just nu och vissa kompetenser är svåra att hitta, vi ser framförallt ett behov hos våra kunder att nyttja denna kompetensbank som dessa personer har, säger Johan Wallmander, ansvarig för Logents Bemanningsverksamhet

FAKTA OM BIDRAG

  • Utanförskap kostar samhället 8160 kr per månad, beräknat på etableringsstöd och bostadsbidrag.
  • Om man räknar med de negativa effekter som arbetslöshet kan leda till kan det bli ytterligare kostnader för samhället i form av till exempel psykisk ohälsa eller kriminalitet.
  • Ett företag som anställer en person i ett introduktionsjobb får 15 700 kronor i bidrag av staten.
  • När en person får ett introduktionsjobb på ett företag tjänar samhället 1580 kronor. Eftersom både företag och individen betalar in skatt och arbetsgivaravgifter på sammanlagt 17 280 kronor om personen tjänar 24 000 kronor per månad.

Källa: https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/hur-mycket-pengar-far-nyanlanda-med-uppehallstillstand/

Vill du veta mer kontakta Johan Wallmander på: johan.wallmander@logent.se

alternativt 0703-51 77 24

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.