2019-05-30 09:15Press release

Saab har valt Logent AB som Strategisk Logistikpartner

null

Saab och Logent AB har signerat ett 5-årigt avtal där Logent blivit utsedd till strategisk logistikpartner. Parterna signerade även ett 5-årigt avtal där Logent kommer att ansvara för internlogistiken av komponentförsörjning för Gripen och Saab i Linköping.

Saab står inför en kraftig tillväxt med leveranser av Gripen till Sverige och Brasilien. I samband med detta har Saab valt att ingå ett samarbete med Logent för att skapa effektiva logistiklösningar och för att säkerställa produktionskapacitet. Framtida verksamhet ställer krav på en starkare utveckling av internlogistiken och Saab behöver en logistikpartner som på ett kraftfullt sätt kan bidra till en effektivare verksamhet. Initialt innebär detta ett 100-tal arbetstillfällen för Logent i Linköping. Båda parter har gemensam ambition att utöka samarbetet även inom andra områden.

”Vi är otroligt stolta över att bli utvalda av Saab som strategisk samarbetspartner inom logistik. Vi ser fram emot det första steget av vårt samarbete där vi ansvarar för hela internlogistiken för Saabs affärsområde Aeronautics inklusive komponentförsörjning till monteringsstationerna av Gripen, säger Mats Steen CEO Logent Group”

”Vi valde Logent då vi är övertygande om att de kan utveckla vår logistik. För oss var det viktigaste kriteriet att hitta en partner som har förmågan att kontinuerligt utveckla vår interna logistik samt att bryta kostnadskurvan i samband med produktionsökningen. Vi har stora förväntningar på Logent, säger Malin Forslund Head of Procurement – Property & Logistics Saab”

För mer information, kontakta:

Eric Sandgren, VP Business Development, e-mail: eric.sandgren@logent.se

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com


Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.