2023-12-22 11:00Press release

SSCP Lager BidCo AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pressmeddelande

22 december 2023

SSCP Lager BidCo AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

SSCP Lager BidCo AB (publ) (“Bolaget” eller “SSCP Lager BidCo”) emitterade den 5 december 2023 nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta, med ISIN SE0021021193 och förfall 2026, till ett initialt belopp om 850 000 000 SEK under ett totalt ramverk om 1 300 000 000 SEK (”Obligationerna”). SSCP Lager BidCo har, i enlighet med villkoren för Obligationerna, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Första dag för handel i Obligationerna förväntas bli omkring den 27 december 2023.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel av Obligationerna har SSCP Lager BidCo upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats https://logent.se/investor-relations/ och på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Hannes Snellman Advokatbyrå AB har varit Bolagets legala rådgivare i samband med emissionen och upptagandet till handel av Obligationerna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Aidanpää Baronnet, CEO, telefon: +46 70 785 87 25, linda.aidanpaa@logent.se

Johan Wallmander, tillförordnad CFO, telefon: +46 70 351 77 24, johan.wallmander@logent.se

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 december 2023 kl. 12:00 CET.


About Logent

Logent is an and independent logistics partner, with a Nordic base present in northern Europe and global networks. We have a wide range of services and create value for our customers through guaranteed cost and quality improvements. Our service offer include Logistics Services such as Warehouse design and operations, Transport Management and Customs, Port and Terminal operations, Staffing Services and Consulting Services. This means that Logent has grown to a turnover of about SEK 2.2 billion from the start in 2006 and employs approximately 3,800 people in northern Europe.


Contacts

Linda Aidanpää Baronnet
CEO
Linda Aidanpää Baronnet