2023-11-20 18:15Press release

SSCP Lager BidCo AB (publ) offentliggör slutdatum för återköpserbjudandet

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

 

Den 9 november 2023 offentliggjorde SSCP Lager BidCo AB (publ) (“SSCP Lager BidCo” eller “Bolaget”), i samband med övervägandet av en emission av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta (de ”Nya Obligationerna”), ett erbjudande till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta 2019/2024 med ISIN SE0013358686 (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköpserbjudande som vidare beskrivs i återköpsdokumentet daterat 9 november 2023 (”Återköpsdokumentet”), förbehållet de villkor som framgår i Återköpsdokumentet (”Återköpserbjudandet”).

I enlighet med Återköpsdokumentet meddelar Bolaget härmed att Återköpserbjudandet kommer att löpa ut den 21 november 2023, i samband med att böckerna stängs avseende emissionen av de Nya Obligationerna, såvida Återköpserbjudandet inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 5 december 2023. Återköpserbjudandet förblir villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs enligt vad som närmare framgår i Återköpsdokumentet.

Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till dealer managers.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på SSCP Lager BidCo:s hemsida via följande länk: https://logent.se/investor-relations/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Aidanpää Baronnet, CEO, telefon: +46 70 785 87 25, linda.aidanpaa@logent.se

Johan Wallmander, tillförordnad CFO, telefon: +46 70 351 77 24, johan.wallmander@logent.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 november 2023 kl. [19:15] CET.


About Logent

Logent is an and independent logistics partner, with a Nordic base present in northern Europe and global networks. We have a wide range of services and create value for our customers through guaranteed cost and quality improvements. Our service offer include Logistics Services such as Warehouse design and operations, Transport Management and Customs, Port and Terminal operations, Staffing Services and Consulting Services. This means that Logent has grown to a turnover of about SEK 2.2 billion from the start in 2006 and employs approximately 3,800 people in northern Europe.


Contacts

Linda Aidanpää Baronnet
CEO
Linda Aidanpää Baronnet