2017-10-16 07:30Press release

​Strategiskt partnerskap mellan Witre och Logent inom Transport Management

null

Logent och Witre har ingått ett långsiktigt partnerskap kring Witres transportlogistik. Genom Logents 4PL-tjänst (Transport Management) tas ett helhetsgrepp där Logent designar, administrerar och kontinuerligt utvecklar transportlogistiken i samverkan med Witre.

”Logent har en bred logistik- och transportkompetens samt effektiva processer och verktyg, vilket passar oss på Witre bra. Vi kan använda oss av alla deras olika logistikområden: tull, transport och lager m.m. Genom detta partnerskap stärker vi vår samlade logistikkompetens och därigenom kommer vi kunna vässa vårt erbjudande till våra kunder ytterligare”, säger Alex Padovan, Nordic Operations Manager på Witre Manutan.

Fredrik Strömberg, VD Logent Transport Management: ”Witre är verksamma i en intressant bransch. De är ett kompetent företag med hög ambitionsnivå. Vi är stolta över att få möjlighet att stötta Witre och ser mycket fram emot detta partnerskap.”

För mer information, kontakta Alex Padovan, Nordic Operations Manager på Witre Manutan, e-mail: alex.padovan@witre.se eller Fredrik Strömberg, VD Logent Transport Management AB, e-mail: fredrik.stromberg@logent.se

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner med verksamhet i Norge och Sverige. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsultjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.