2017-11-06 07:30Press release

Systemair och Logent i ett långsiktigt partnerskap inom Transportlogistik

null

Logent och Systemair har ingått ett långsiktigt partnerskap inom Transportlogistik. Genom Logents 4PL-tjänst (Transport Management) tas ett helhetsgrepp där Logent designar, administrerar och kontinuerligt utvecklar transportlogistiken i samverkan med Systemair.

”Logent tar ett helhetsgrepp om vår transportlogistik vilket innebär att Logent ansvarar för design, upphandling, drift, administration, kvalitetssäkring, fakturahantering och kontinuerlig utveckling av alla våra transporter. Dessutom får vi tillgång till spetskompetens inom detta område. Kontinuerlig utveckling av logistiken är strategiskt viktigt för oss för att möta de allt snabbare förändringar som sker på marknaden och därmed säkerställa långsiktigt kostnadseffektiva lösningar. Logents lösning innebär även en stor administrativ avlastning för oss, vilket gör att vi kan fokusera än mer på vår kärnverksamhet. Samarbetet kommer på sikt att stärka vår marknadsposition ytterligare, säger Magnus Eklund, VD Systemair Sverige.

Fredrik Strömberg, VD Logent Transport Management: ”Systemair är verksamma i en bransch med högt ställda krav på effektivitet såväl som kvalitet. Genom Logents lösningar etablerar vi kontroll över såväl existerande som framtida flöden och säkerställer rätt kostnader och kvalitet. Logent blir motorn i den kontinuerliga utvecklingen av transportlogistiken. Vi ser fram emot detta samarbete med Systemair.”

För mer information, kontakta Magnus Eklund, VD på Systemair Sverige, e-mail: magnus.eklund@systemair.se eller Fredrik Strömberg, VD Logent Transport Management AB, e-mail: fredrik.stromberg@logent.se. Läs mer om Systemair.

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.