2017-10-10 07:30Press release

Tillväxten fortsätter - Logent öppnar nytt kontor i Kristianstad

null

Vi behöver finnas där våra kunder är etablerade och för att möta den stora efterfrågan hos våra kunder öppnar Logent nytt kontor i Kristianstad. Vi välkomnar samtidigt flera nya medarbetare. Fr.om oktober månad finns vi med kontor i centrala Kristianstad, Nya Boulevarden 10, vid Stora Torg.

Patrik Nielsen, affärsområdeschef Bemanning och Rekrytering: ”Efterfrågan från kunder är enormt stor och det är många företag som behöver våra tjänster inom bemanning. Vi har rekryterat ett tiotal nya medarbetare till vårt affärsområde senaste månaderna. Till nya kontoret i Kristianstad har vi fyra fantastiska medarbetare med gedigen erfarenhet och kompetens.”

Presentation av våra nya medarbetare

Fredrik Andersson, ny distriktschef på kontoren i Kristianstad och Hässleholm: ”Jag ser mycket fram emot min nya utmaning. Med mina tidigare erfarenheter som VD och ansvarig på olika företag och från Adecco tror jag att jag kan tillföra mycket till Logents framtidsresa. Jag valde att gå vidare till Logent då jag tycker att företaget är i en spännande tillväxtfas med många intressanta kunder och affärsmöjligheter.”

För mer information, kontakta Patrik Nielsen, affärsområdeschef Bemanning och Rekrytering, tel. + 46 725 24 94 03, e-mail: patrik.nielsen@logent.se

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner med verksamhet i Norge och Sverige. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och 4PL, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsultjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.


About Logent

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Logistiktjänster som lagerhantering, tull och Transport Management, Hamn och Kombiterminaler, Bemanningstjänster samt Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK och sysselsätter ca 3 000 personer.